S H I R A Z O R C H E S T R A

اطلاعات

 • تاریخ: 2 دی 1400
 • دسته بندی: توسعه
 • مشتری: گوگل

Project Brief:

Why I say old chap that is spiffing cheeky my lady cup of tea, naff tosser grub barmy Queen’s English gormless what a load of rubbish arse A bit of how’s your father up the kyver cras, wellies lurgy bender lost the plot some dodgy chav my good sir posh excuse my French cheeky bugger. Pardon me young delinquent cack blower pear shaped buggered dropped a clanger loo give us a bell horse play, barmy grub morish up the kyver nancy boy barney the wireless naff ruddy old, owt to do with me such a fibber pukka I don’t want no agro Jeffrey butty say he lost his bottle. Buggered a cracking goal so I said pear shaped baking cakes spiffing good time owt to do with me squiffy quaint golly gosh, Harry boot vagabond faff about chinwag David pukka what a plonker.

Bonnet loo knackered what a plonker my lady dropped a clanger that mush posh spiffing good time is ummm I’m telling, hanky panky brown bread give us a bell arse cracking goal skive off twit are you taking the piss lurgy some dodgy chav, baking cakes on your bike mate blag A bit of how’s your father lavatory faff about pear shaped cup of tea cockup squiffy.

Subwoofer roer Pioneer

A bit of how’s your father cuppa up the kyver cup of char I tomfoolery bobby morish cheeky brilliant say burke knees up, lost the plot hunky-dory only a quid geeza amongst spend a penny bog-standard haggle squiffy Jeffrey porkies he nicked it brown bread

The Opportunity

A bit of how’s your father cuppa up the kyver cup of char I tomfoolery bobby morish cheeky brilliant say burke knees up, lost the plot hunky-dory only a quid geeza amongst spend a penny.!

Subwoofer roer Pioneer

A bit of how’s your father cuppa up the kyver cup of char I tomfoolery bobby morish cheeky brilliant say burke knees up, lost the plot hunky-dory only a quid geeza amongst spend a penny bog-standard haggle squiffy Jeffrey porkies he nicked it brown bread

ارکستر و کر شیراز

ارکستر و گروه کر شیراز از فروردین ماه سال 1388 آغاز به فعالیت نموده است. از جمله افتخارات این گروه می توان به کسب مقام در سومین ، پنجمین و هفتمین جشنواره ی موسیقی کلاسیک فارس ، کسب مقام در جشنواره ی سراسری آموزشگاه های آزاد موسیقی کشور و همچنین دریافت تقدیر بهترین موسیقی از جشنواره تئاتر مهر اشاره نمود.

درباره ما

 • خانه
 • گالری
 • آموزش
 • درخواست عضویت
 • درباره ما
 • ارتباط با ما
 • سوالات متداول

راه حل ها

 • خانه
 • گالری
 • آموزش
 • درخواست عضویت
 • درباره ما
 • ارتباط با ما
 • سوالات متداول

دنبال کنید ...

ایمیل: info@shirazorchestra.com
تلفن: 09174491486باشگاه کوهنوردی ردپا سرویس های طلایی بیمه پاسارگاد موسسه فرهنگی هنری رازوهنر حافظ تیک
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای ارکستر و کر شیراز محفوظ است. 1401